20. 4. 2016 proběhl v naší škole projekt 2. cizích jazyků (ruštiny, němčiny a francouzštiny) pod názvem Poznejme své jazykové kamarády. Kromě studentů se zapojili i někteří vyučující, děkujeme. Pod heslem Škola hrou se podařilo zpestřit společný pracovní den.