Od školního roku 2017/18 probíhají na naší škole v rámci dvouletého projektu nazvaného Podpora vzdělávání pedagogů formou vzájemné spolupráce a DVPP ukázkové hodiny. Učitelé, kteří jsou v projektu zapojeni, jsou dle aprobací rozděleni do tříčlenných skupin, ve kterých si vzájemně chodí hospitovat do hodin a sledovat tak výuku svých kolegů.

Hospitované hodiny jsou ukázkou toho, jak lze učit tradiční i netradiční formou a jak lze různými metodickými postupy přimět studenty lépe pochopit a zapamatovat si probírané učivo.

Sté výročí založení samostatné Československé republiky si žáci kvarty a třídy 3.A připomněli v říjnu 2018 v poněkud netradičně pojatých hodinách českého jazyka a ZSV. Seznámili se s historií vzniku ČSR, s osobností T. G. Masaryka, jeho životem, myšlenkami i dílem a na závěr si zazpívali oblíbenou píseň T.G.M. „Ach synku, synku“. Navíc mnozí ze studentů přišli v dobových kostýmech nebo v barvách trikolory. V obou vyučovacích hodinách studenti ochutnali tehdejší oblíbené cukroví, a to „Hraběnčin moučník“ (upekl Rosťa Rožnovský) a „Masarykovo vánoční cukroví“. Dobovou atmosféru podtrhla hudba Osvobozeného divadla.

Výuka tak byla syntézou několika předmětů: ZSV, dějepisu, hudební výchovy i jazyka českého.

Vzpomínkové hodiny se líbily jak studentům, tak i hospitujícím učitelům.

V anglickém jazyce se studenti druhých a třetích ročníků kromě jiného seznámili se svátkem Halloween a s dnem svatého Patrika.