Žáci aktivně využívají školou zakoupené ploutve pro výuku plavání.