Dne 30. 5. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže, jehož se zúčastnili žáci primy, sekundy a tercie.

A jak dopadlo umístění?

Na 4. místě skončil Richard Filip ze třídy 1.O s básní O brněnském krokodýlovi. Na 3. místě se umístila Klára Zvolánková s básní Variace na renesanční téma. Druhé místo obdržela Anita Šačiri ze třídy 2.O za recitaci prózy O přátelích a nepřátelích od Jiřího Žáčka.

A kdo zvítězil? Martin Vašíček ze třídy 1.O s básní Oldřicha Mikuláška O brněnském krokodýlovi.

Všem zúčastněným i oceněným gratulujeme a už nyní se těšíme na další kvalitní recitační výkony.