Další informace v sekci Přijímací řízení – Obor Gymnázium.