Škola pro komunikaci se žáky, rodiči a zákonnými zástupci a samozřejmě pro výuku využívá několik systémů a aplikací – Bakaláře, Office 365 včetně aplikace Teams a Probos. Stručné návody a možnosti přístupu do těchto systémů jsou k dispozici na stránkách Informační systémy a aplikace.