Další informace včetně termínů, vzorů přihlášek a obsahu praktické zkoušky včetně ukázek z gymnastické části naleznete v sekci Přijímací řízení – Obor Gymnázium.