V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 30.9.2020 č.958 o přijetí krizového opatření a mimořádného opatření č.26/2020 KHS MSK je omezen provoz střední školy (tedy žáků 1.- 4. ročníků gymnázia a vyšších ročníků víceletého studia), které přecházejí na distanční výuku v době od 5. 10. 2020 až do 18. 10. 2020. Účast žáků na distančním vzdělávání je podle vyhlášky č. 349/ 2020 Sb. s účinností od 25. 8. 2020 povinná!

Toto opatření se netýká žáků nižších ročníků víceletého gymnázia (tedy žáků primy až kvarty). Zde platí pouze opatření pro výuku tělesné výchovy (náhradní výuka) a výuky hudební výchovy (součástí výuky nebude zpěv). Dále se toto opatření netýká praktického vyučování.

Školní stravování je žákům umožněno i nadále za dotovanou cenu. Je pouze redukován počet osob u stolu na 6 strávníků. Provoz školní jídelny se jinak řídí nařízením ředitele č. 5/2020 ze dne 1. 9. 2020. Provoz domova mládeže není přerušen ani omezen.