Jak se daří po studiu na Sportovním gymnáziu Ostrava našemu absolventovi Janu Němcovi?