Náhradní termín praktické zkoušky proběhne 4. 6. 2021 dopoledne v areálu školy. Veškeré informace obdrží uchazeči v pozvánce nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.