Student a Job

Naše gymnázium se zapojilo do několika veletrhů středních škol, kde se podávají informace zájemcům o studiu na jednotlivých školách. Po první akci v hale Polárka ve Frýdku Místku, následnují další dvě.

Ve dnech 25.–26. 11. 2022 proběhne na výstavišti Černá louka veletrh škol, vzdělávání a pracovních příležitostí. Více informací na webu StudentaJob.cz.

Veletrh středních škol

V úterý 29. 11. 2022 od 10 hodin pak začne online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, kde bude možnost se ptát zástupců školy online formou na podmínky přijímacího řízení a na průběh studia na našem gymnáziu. Více informací na krajském webu veletrh-skol.msk.cz.