Naše gymnázium navštívila zástupkyně Centra podpory speciálních sil. Jedná se o nově vzniklou bojovou jednotku v přímé podřízenosti Ředitelství speciálních sil. Hlavními úkoly této jednotky je vedení informačních a psychologických operací a poskytování bojové podpory operátorům 601. skss v rámci Úkolových uskupení speciálních sil.

Centrum podpory v současné době připravuje výběrová řízení jak pro vojáky z povolání bez dvouleté praxe, tak i pro civilní uchazeče.

Více se dozvíte na nástěnce studentské rady nebo na webu Centra: www.cpss.wz.cz.