79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté):

  • 149, 144, 118, 142, 180, 138, 182, 108, 160, 173, 132, 135, 143

79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou (osmileté):

  • 324, 328, 302

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté):

  • 220, 230, 215, 217, 225

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté):

  • 411, 426, 405

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Poté jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nová rozhodnutí budou k vyzvednutí na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

Pro urychlení přijímacího řízení prosíme uchazeče, aby zápisové lístky doručili co nejdříve, případně nám na e-mailovou adresu sg@sportgym-ostrava.cz oznámili, že na naší školu nenastoupí.

Žádáme rodiče, aby i nadále sledovali webové stránky pro případ, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek a uvolní se tak místo pro přijetí dalšího uchazeče, který požádal o vydání nového rozhodnutí.