MŠMT vydalo dne 29. 1. 2021 opatření obecné povahy, kde se upravuje podoba společné i profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021:

Didaktické testy

  • V případě didaktických testů se navyšují časové limity pro jejich konání – u didaktických testů z českého jazyka a anglického jazyka o 10 minut, u didaktického testu z matematiky o 15 minut.
  • Didaktické testy se budou konat v mimořádném termínu od 14. 6. 2021 do 16. 6. 2021, přičemž tento termín bude určen pro žáky, kteří se nebudou moci dostavit k didaktickým testům v řádném termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény spojené s tímto onemocněním.
  • Opatření prodlužuje období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 do 25. června 2021.

Profilová část

  • Zkoušky profilové části se uskuteční v období od 16. 5. 2021 do 25. 6. 2021.
[Download nenalezen]