MŠMT vydalo dodatek k opatření obecné povahy upravující možnost konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.