Již se stalo dobrou tradicí, že se naše škola účastní projektu Krokus. A tak tomu bylo i letos na podzim.

Den D nastal ve středu 24. 10. 2023, kdy se v dopoledních hodinách odebrala třída 1.A na pozemek školy, aby si připomněla jeden a půl milionu umučených židovských dětí v průběhu 2. světové války. Tuto akci zastřešuje Židovské muzeum v Praze s účastí škol po celém světě. Prvotní myšlenka však vznikla v Irsku.

Tentokrát jsme spolupracovali se sousedním gymnáziem. Ve vzájemné součinnosti jsme si vyslechli projev o významu této pietní akce, dále jsme citovali moudré citáty z Deníku Anne Frankové a zazněly i židovské písně, např. Jerušalajm šel zahav, Ó se šalom či Adon olam.

Protože nám počasí přálo, dařilo se i sázení krokusů do kruhu uprostřed zahrady SG. Už nyní se těšíme, až s přicházejícím jarem vyraší žluté krokusky. Právě tato barva je symbolem židovské hvězdy…