Vzhledem k situaci, kdy komunikace mezi žáky a školou bude probíhat výhradně elektronicky přes komunikační systém Komens v aplikaci Bakaláři, a žáci budou pracovat intenzivněji s výukovým portálem Probos, je nutné, aby si žáci zkontrolovali, zda se mají přístup do těchto systémů.

Upozorňujeme, že pro přihlašování do Bakalářů a zároveň do Probosu obdrželi žáci na začátku školního roku přihlašovací údaje pro ŽÁKA.

Tyto nejsou stejné jako přihlašovací údaje pro RODIČE, kteří mají přístup pouze do aplikace Bakaláři. O které přihlašovací údaje se jedná, je uvedeno na ústřižku s přihlašovacími údaji. Platí vždy ty přihlašovací údaje, které byly vydány jako poslední, např. v případě jejich pozdější změny u administrátora školy.

Pokud přístup nemají (ztratili ústřižky s přístupovými údaji a nepamatují si je), pak je nutná jejich změna. Ta bude probíhat zasláním požadavku na email admin@sportgym-ostrava.cz nebo přes systém Komens zasláním zprávy rodičem. Poté budou zaslány nové přihlašovací údaje daného žáka pro Bakaláře i Probos, a to výhradně zprávou Komens jeho rodiči. Zasílání přihlašovacích údajů emailem nebude možné.