Obor 79-41-K/81 Gymnázium (8leté)

427

Obor 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou (8leté)

326

Prosíme zákonné zástupce uchazečů o odevzdání zápisového lístku v nejbližším možném termínu, případně o telefonické sdělení, že přijatý uchazeč nenastoupí. Děkujeme.