Uchazečům nepřijatým z kapacitních důvodů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a podali si žádost o „nové rozhodnutí“, bylo zasláno „usnesení“, kterým se přijímací řízení ukončuje. Přijímací řízení ve všech oborech vzdělání pro první ročníky školního roku 2020/2021 je tímto ukončeno. Všechny první ročníky jsou kapacitně naplněny.