Když jsem se jednou žáků v hodině biologie zeptala, kdo doma pomáhá s prací na zahradě, umí něco zasadit nebo opravit, přihlásilo se minimum žáků. Argumentovali, že s těmito pracemi doma pomáhat nemohou, protože bydlí v panelovém domě a nemají mnoho času z důvodu častých sportovních tréninků. A i když mezi nimi byli žáci, kteří bydlí v rodinném domě, často z důvodu velké sportovní zaneprázdněnosti, nemají možnost se tyto věci naučit. Podle mě však byt v panelovém domě není překážkou pro pěstování rostlin. Jak už okrasných, tak i užitkových. Navíc nikdy nemohou vědět, kdy se jim určitá manuální práce na zahradě bude hodit.

Proto jsem nad touto problematikou začala přemýšlet. Ze škol zmizela aktivní forma vyučování, která by se odehrávala v přírodě. Výuka, při které by žáci mohli sami v přírodě zkoumat, vytvářet, pěstovat. 

Proto jsem si řekla, proč jim tuto praktickou výuku zahrnující užitečnou a ušlechtilou činnost na zahradě neumožnit u nás ve škole. I když se jedná o všeobecné gymnázium. Myslím, že manuální zručnost v přírodě se hodí každému. Navíc je práce na zahradě i terapií, která pomůže studentům přijít na jiné myšlenky, na chvíli se uvolnit od studijního a sportovního napětí.

Žáci navíc často znají bylinky pouze sušené ze sáčku, když jimi dochucují pokrmy. Nevědí, jak ve skutečnosti vypadá máta, rozmarýn, bazalka, levandule a jiné. Nejjednodušším řešením toho problému by bylo vytvoření bylinkové zahrady, na které by se podíleli samotní žáci.

Proto se naše škola rozhodla ve spolupráci a za finanční podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který nám poskytl neinvestiční účelový příspěvek v rámci EVVO, vytvořit v prostorách školy bylinkovou zahradu. Projekt na naší škole probíhal v období od 1. 11. 2019 až do 31. 8. 2020. Projektu se zúčastnili žáci 2. ročníků v rámci praktických cvičení z biologie. Bohužel však v době největších prací byla v důsledku Coronaviru uzavřena škola. Čili veškeré práce musely být realizovány zaměstnanci školy z řad pedagogů a technických zaměstnanců. Společnými silami se nám zahrádku podařilo vytvořit a z finančních prostředků jsme ještě zakoupili dva okrasné stromy, které se využijí k následující výuce žáků.

Z projektu pro žáky se nakonec stala společná činnost učitelů, kterou hodnotili kladně v období distanční výuky. Projekt budeme udržovat, neboť se bylinková zahrádka rozrůstá a práce na zahradě je zakomponován do enviromentálního vzdělávání v rámci praktických cvičení z biologie.

Mgr. Jana Bjalončíková