Koncem března jsme zahájili schválený grantový projekt za podpory Úřadu Moravskoslezského kraje „Čištění toku řeky Odry a přilehlých lužních lesů v katastru města Ostrava-Jih v CHKO Poodří“, jehož cílem bude kromě úklidu okolí této řeky také ekologické a osvětové vzdělávání studentů pomocí přednášek a exkurzí pracovníky CHKO Poodří, biologické praktika v terénu i v laboratoři, návštěva OZO Ostrava, komunikace s mimoškolními subjekty a vypracování závěrečné zprávy s fotografickou dokumentací. Tento projekt je určen pro žáky sekundy, tercie a kvarty.

S pomocí tohoto grantu a z části školních finančních prostředků zakoupíme nové 3 nafukovací kanoe a 3 binokulární stereoskopické mikroskopy, které pak dále budou pomáhat zkvalitňovat výuku biologie i tělesné výchovy na naší škole. Během celého projektu budeme na webových stránkách školy prezentovat naše výsledky i fotky z této akce.

Závěrečná zpráva projektu

Sjíždění řeky Opavy

Ve dnech 27. a 28. 6. 2006 se zúčastnili třídy prima, sekunda, tercie a kvarta sjíždění řeky Opavy z Háje ve Slezsku do Ostravy – Třebovic. Sjíždění této celkem jednoduché, však překrásně meandrující řeky, bylo před letními prázdninami velikým zpestřením jak pro kantory, tak pro žáky. Ti se naučili základním vodáckým dovednostem pod vedením zkušených vodáku ze združení Campanulla, kteří nám vyšli vstříc a musíme je za to náležitě pochválit. Na této cestě jsme využili také námi zakoupené lodě Yukon z grantu, které se svou stabilitou osvědčili především pro žáky primy. Do budoucna chceme zorganizovat vodu poněkud divočejší, takže příště třeba ze Slovenska………:):)

Úklid koryta řeky Odry a určování bezobratlých živočichů

Během června jsme pomoci zakoupených lodí čistili koryto řeky Odry od odpadků, které zde zůstali po vysoké jarní vodě. Jednalo se o menší odpadky, jako pet lahve, silonové sáčky, různé druhy igelitu, skla a plastové výrobky. Dále jsme začali s určováním některých živočichů, které jsme již dříve fixovali pomocí fixátoru v lahvičkách (spektrum říjen 2005 až červen 2006). Tato fáze bude pokračovat i nadále, jelikož chceme využít binokulární stereoskopické mikroskopy k určování rostlin a živočichů z různých ekosystémů a zkvalitnit tak výuku na naší škole. Do budoucna uvažujeme ještě o doplnění alespoň 3 kusů těchto laboratorních přístrojů.