Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

Cíl č. 173 – Prevence digitální propasti

Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky:

  • v roce 2022 pořízeny 3 notebooky v celkové ceně 56 000 Kč.

Cíl č. 174 – Digitální učební pomůcky

Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT:

  • v roce 2023 pořízeno 73 kusů badatelské techniky pro předměty biologie a chemie v celkové ceně 473 000 Kč