Spolupráce středních škol a MUNI Brno – rok 2008

Univerzita vnímá jako svůj důležitý cíl posilovat vztahy se středními školami a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech univerzity a středních škol a jejich prosazování, pro péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a pro podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Aktivity:

  • Den otevřených dveří
  • Prezentace studentů Masarykovy univerzity na středních školách – prosinec 2007
  • Tištěný zpravodaj Partnerství ve vzdělávání
  • Statistiky úspěšnosti absolventů středních škol
  • Elektronické novinky – v červnu a listopadu 2007 a v únoru 2008 byly na partnerské školy zaslány elektronické newslettery s informacemi o studiu, novinkách a zajímavostech na MU, termínech dnů otevřených dveří či aktivitách MU určených širší veřejnosti.
  • Prezentace MU na partnerských školách – sekce Partneři, nástěnka pro studenty
  • Prezentace partnerských středních škol na webových stránkách MU

Web:

Partnerství ve vzdělávání – www.muni.cz