Počátkem školního roku 2008/2009 jsme zahájili schválený dotační program za podpory Úřadu Moravskoslezského kraje Poznej biodiverzitu ostravských řek v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“.

Hlavním cílem tohoto projektu je aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobý školní projekt EVVO na podporu výzkumné a průzkumné činnosti, sledování situace – monitoring životního prostředí a podpořit  aktivity zaměřené k ekologickému vzdělávání a výchově ve škole. Tento projekt je určen pro žáky sexty a tercie, kteří kromě praktických odběrů a určování vzorků navštíví OZO Ostrava s.r.o., Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. a jeden z ostravských hutních gigantů Mittal Steel Ostrava a.s. nebo Evraz Vítkovice Steel a.s.

S pomocí tohoto projektu a z části školních finančních prostředků zakoupíme kvalitní binokulární mikroskop SZS 1002 ZOOM a digitální kameru CMOS 4, které pomohou zkvalitňovat výuku biologie a biologické praktika. Během celého projektu budeme na webových stránkách školy prezentovat naše výsledky i fotky z této akce. Vedoucím projektu je Mgr. Theimer Josef.

Závěrečná zpráva projektu

Biologická exkurze sexty na řece Ostravici

Studenti sexty se zúčastnili biologické exkurze na řece Ostravici v rámci projektu „Poznej biodiverzitu ostravských řek v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“. Studenti měli možnost si vyzkoušet základy vědecké práce pomocí odběru vzorků makrozoobentosu a vody na 4 lokalitách řeky Ostravice v katastru města Ostravy.

Exkurze sexty v provozu ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Studenti sexty se zúčastnili exkurze v provozu ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. v rámci projektu „Poznej biodiverzitu ostravských řek v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“. Cílem této exkurze bylo ukázat studentům práci v těžkém průmyslu, který je pro náš region typický a dlouhodobě zatěžoval zdejší životní prostředí. Studenti se během dvouhodinové exkurze seznámili s technologií výroby ocelářských produktů (např. recyklace železného šrotu na hotový ocelářský výrobek).

Děkujeme vedoucímu Ing. Rotterovi za jeho odborný výklad.

Odborná exkurse v Čističce odpadních vod v Ostravě – Přívoze

Dne 25. 3. 2009 se třída sexta zúčastnila odborné exkurse v Čističce odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Studenti se seznámili se způsoby čištění odpadních vod z Ostravy a příměstských částí, prohlédli si celý areál a poslechli odborný výklad o všech etapách a způsobech čištění (mechanické a biologické).