Na téměř padesáti školách budou díky podpoře kraje učit angličtinu rodilí mluvčí

Umět stále lépe komunikovat cizí řečí, to je priorita Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. Proto kraj podporuje výuku cizích jazyků na školách i nad rámec svých zákonných povinností. Nejrůznější projekty jsou určeny nejen žákům, ale i pedagogům.

„Díky 3,7milionové dotaci kraje může 48 středních a vyšších škol v regionu zapojit do výuky angličtiny, případně do hodin jiných předmětů, které jsou vyučovány v angličtině, rodilé mluvčí. Jde o pilotní projekt, který jsme spustili v tomto školním roce. Pokud se osvědčí, budeme v něm pokračovat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny s tím, že kraj například přispívá na zahraniční jazykové pobyty a kurzy studentů a učitelů, financuje výuku cizích jazyků rodilými mluvčími, v odborných školách spustil program YES, I DO, podpořil také projekt na zkvalitnění výuky angličtiny ve zdravotnických školách a další aktivity vedoucí k lepší znalosti cizích jazyků.

„Naprostá většina žáků ve školách studuje jako první cizí jazyk angličtinu. Dá se říci, dobrá znalost tohoto jazyka je základ pro další uplatnění mladých lidí v praxi. V našem kraji ale působí zahraniční firmy, které by uvítaly absolventy škol s kvalitní znalostí i dalších světových jazyků. Je jisté, že znalost cizí řeči zvyšuje absolventům uplatnitelnost na trhu práce. To je důvod, proč podporujeme jazykové vzdělávání, “ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Dodal, že také pedagogové mohou využít letní prázdniny a vylepšit si své cizojazyčné schopnosti na kurzech v zahraničí. „Minulý rok se jazykových kurzů ve Velké Británii a v Irsku zúčastnili učitelé z 31 středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem. Mohli si vybrat z 20 jazykových nebo metodických kurzů. Kraj na ně přispěl 940 tisíci korunami. Na letošní prázdniny připravujeme další kurzy opět v Irsku a na Maltě. Ruštináři se budou moci zdokonalovat v ruském jazyce v našem partnerském regionu ve Vologdě. Náklady na tyto kurzy v Rusku se pohybují okolo 250 tisíc korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Dobrých partnerských vztahů s jihokorejským městem Ulsan budou moci pro své další vzdělávání využít žáci a učitelé krajských středních škol zaměřených na gastronomii. „V korejských kuchyních si obohatí praktické dovednosti a samozřejmě i zdokonalí jazykové znalosti. Kraj na to přispěje půl milionu korun,“ dodal náměstek hejtmana Stanislav Folwarzcny s tím, že slibně se rozjela i pilotáž projektu YES, I DO v pěti odborných školách zaměřených na strojírenství.„Příští rok rozšíříme kurzy všeobecné i odborné angličtiny i do středních škol vyučujících gastronomické obory. Stejně jako budeme pokračovat v jazykových kurzech ve středních zdravotnických školách. Tady měli studenti problém v minulosti složit maturitu z angličtiny, chceme, aby se to změnilo a byli u maturitní zkoušky úspěšnější. Snažíme se podpořit zájem žáků o studium cizích jazyků a ukázat jim, že přesto, že studují na odborných školách, může pro ně být angličtina nejen zábavná, ale také důležitá v budoucí praxi,“ podotkl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.