Souhrnné informace

Registrační číslo projektuCZ.02.02.XX/00/22_003/0002559
Název projektuŠkolní psycholog a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.