Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Souhrnné informace

Registrační číslo projektuCZ.1.07/3.2.07/04.0066
Název projektu:Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda
Zkrácený název projektu:Sledujeme sami sebe
Název a číslo globálního projektu:Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/3.2.07
Název a číslo operačního programuOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07
Název prioritní osyDalší vzdělávání
Název a číslo oblasti podpory:Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2
Číslo výzvy04
Název výzvyMoravskoslezský kraj – výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 3.2.
Termín:1. 7. 2013 – 30. 06. 2015
Příjemce dotace:Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Ostrava 70030

Obsah projektu

Cílem projektu je rozvoj nabídky dalšího vzdělávání trenérů. V rámci projektu vytváříme ojedinělý vzdělávací modul v oblasti sportovního tréninku. Jako jediná škola v M-S kraji pracujeme s novou vyučovací metodou – kinematickou analýzou pohybu člověka. Vzdělávací modul navazuje na cíle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou v oblasti sportovní trénink. Vzdělávací modul Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda je určen lektorům projektu, tvůrcům programu projektu a zejména účastníkům dalšího vzdělávání, kteří pracují v oblasti sportovního tréninku. 

Tato metoda nám pomáhá získávat základní údaje o sledovaném sportovním  pohybu sportovců v tréninku a v soutěžích. Následné kinematické analýzy (rozbory) umožňují zlepšení sportovního výkonu sportovců.

Výstupy aktivity projektu jsou:

  • Nákup a práce se software DARTFISH
  • Speciální  ICT technika, videotechnika, fototechnika, tv, konvertory, tiskárna, monitory a další speciální technika
  • Proškolení lektoři, tvůrci programu, účastníci dalšího vzdělávání ve sportovních specializacích atletika, basketbal, judo, sportovní gymnastika, moderní gymnastika, plavání, volejbal

Účastníci dalšího vzdělávání si zvyšují kvalifikaci v oblasti sportovního tréninku. Výstupy projektu jsou zaměřeny na lektory projektu, tvůrce programu projektu a účastníky dalšího vzdělávání. Aktivity jsou realizovány zaměstnanci školy a trenéry partnerských sportovních klubů.

Výsledek výběrového řízení na dodávku softwaru pro kinematickou analýzu

Školení trenérů – ovládání softwaru Dartfish a videotechniky

Školení trenérů – ÚDV, tvůrců modelového případu formou kinematické analýzy

1. konference projektu

Dne 3.3.2015 se uskutečnila 1. konference projektu Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda. Vyslechli jsme celkem jsme celkem 9 obsáhlých referátů s tématikou tvorby metodiky kinematické analýzy pomocí sofrware DARTFISH v jednotlivých sportovních specializací projektu – atletika, basketbal, plavání, sportovní gymnastika, moderní gymnastika, judo, volejbal. Jednotliví účastníci si předávali cenné zkušenosti také z problematiky přípravy, tvorby a aplikace modelových případů pro účastníky DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).

Závěrečná konference projektu

9. června 2015 se konala závěrečná konference k projektu Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda. Zúčastnili se jak všichni z lektorů a tvůrců programu, ale také řada z účastníků dalšího vzdělávání i hosté z řad veřejnosti a sportu.

Metodické materiály