Tomáš Grulich dne 5.6.2018 splnil podruhé B limit ve vrhu koulí 17,74m na ME Madarsko – Gyor.