Třídní schůzky prvních ročníků se uskuteční 15. září od 16.30 hod.