Třídní schůzky pro třídy 1.A, 1.B, 1.O a nových žáků v 5.O proběhnou v učebnách těchto tříd.