Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že v případě nepříznivého počasí v pátek 5. 6. 2020 v rámci konání praktické zkoušky do oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) se bude atletická část testů v rámci dodržení objektivity, regulérnosti a také bezpečnosti konat v Atletické hale Ostrava-Vítkovice, kterou jsme pro toto náhradní řešení zajistili.

Uchazeči budou společně po gymnastické části testů, konané v tělocvičně sportovního gymnázia, převezeni námi zajištěným autobusem (včetně pedagogického dozoru) do atletické haly. Po ukončení atletických testů uchazeče opět převezeme ke sportovnímu gymnáziu. V případě zájmu si můžete své děti vyzvednout po ukončení testů u atletické haly (adresa: Starobělská 1392/74, Ostrava).

Na době zahájení testů a místě konání testů dne 5. 6. 2020 se oproti pozvánce nic nemění. V případě dobrých klimatických podmínek se atletické testy uskuteční na našem školním stadionu.

Předem se omlouváme za tuto komplikaci, ale naším zájmem je vytvořit všem uchazečům objektivní a regulérní podmínky pro konání školní části praktické zkoušky.