Poučení rodičům k přijímacímu řízení

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 23. června 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce uchazeče může vyzvednout osobně na sekretariátě školy do 13. června 2022 v době 9:00-14:45 hod. (v pátek do 12:45 hod.). Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou.