Žádáme rodiče, aby si při zjišťování výsledků přijímacího řízení důkladně zkontrolovali kód studijního oboru a kód uchazeče podle školní pozvánky (ne pozvánky k jednotným testům z CERMAT).

Gymnázium se sportovní přípravou

Gymnázium