Vážení rodiče,

dovolte nám Vás informovat o důvodech, proč se stávkový výbor při Sportovním gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, přidává k výstražné stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství na pondělí 27. 11. 2023.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání včetně kvalitně vybavené školy a servisu, který jim tyto podmínky zajistí. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Ale současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě a zejména na vzdělávání. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak se nám vláda snaží namluvit. Našimi důvody připojení se k výstražné stávce zejména jsou:

Nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Nesouhlasíme, aby se snižoval finanční balík na platy nepedagogických zaměstnanců a ostatních pedagogů o 2 %. Velká část z těchto zaměstnanců pracuje už nyní s tabulkovým ohodnocením blízko úrovně minimální mzdy a další snižování platů pracovníkům, kteří vytvářejí bezpečné prostředí a čistotu ve škole nebo se starají o celodenní stravování žáků a zaměstnanců, je ostudné.

Aby nedocházelo ke snižování počtu nepedagogických pracovníků

Nesouhlasíme, aby se počet nepedagogických pracovníků snižoval, pokud není pracovní pozice obsazena nebo dojde ke snížení průměrného stavu žáků ve třídách nebo počtu strávníků. Tato místa bývají vlivem, např. vyšší fluktuace nepedagogických pracovníků na místech s nedostatečným ohodnocením, neobsazena a jako taková by měly být rušena. Množství práce ale zůstává stejné bez ohledu na počet žáků nebo strávníků. I krátkodobý výpadek těchto pracovníků, např. ze zdravotních důvodů, má za následek velké organizační komplikace v provozu školy.

Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Naší školy se snižování počtu vyučovacích hodin (PHmax) podle všeho nedotkne, ale snižování výdajů na školství bude mít vliv na kvalitu výuky a provoz škol obecně (plánovaný růst ceny energií, pomůcky, vybavení školy apod.). A to je v rozporu s vyjádřeními vlády, pro kterou má být vzdělávání prioritou.

Forma výstražné stávky

Dne 27. 11. 2023 dojde k jednodennímu přerušení práce na některých úsecích školy a k částečnému omezení výuky po celou dobu vyhlášené výstražné stávky.

Děkujeme za pochopení našich důvodů a případnou podporu našich požadavků,

stávkový výbor při SG Ostrava