Pro zkvalitnění sportovní přípravy žáků a zatraktivnění hodin tělesné výchovy bylo ve víceúčelovém sportovním areálu vybudováno workoutové hřiště. Hřiště bude přístupné i široké věřejnosti. Věříme, že si tato novinka získá vaši oblibu.

Ukázka ze cvičení na workoutovém hřišti