Ze strany společnosti GTS Alive s.r.o. dochází od 1. 6. 2022 ke změně cen ISIC karet, jejich duplikátů a revalidačních známek.

PožadavekCena od 1. 6. 2022
Nový průkaz350 Kč
Prodloužení platnosti průkazu (revalidační známka)250 Kč
Duplikát z ostatních důvodů (ztráta, poškození apod.)100 Kč
Duplikát z důvodu pochybení na straně školy50 Kč
Duplikát z důvodu vadného čipu0 Kč

Další informace na stránce Školní průkazy ISIC.