Na základě rámcové informace ministra školství ze dne 10.3.2021 sdělujeme, že se upravuje harmonogram Jednotných přijímacích zkoušek (testů):

4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou a Gymnázium

  1. termín: 3.5.2021
  2. termín: 4.5.2021

8letý obor Gymnázium se sportovní přípravou a Gymnázium

  1. termín: 5.5.2021
  2. termín: 6.5.2021

Praktická zkouška pro 4letý a 8letý obor Gymnázium se se koná v areálu školy ve stejný den jako jednotné testy z JČ a M po přibližně hodinové přestávce na oddech, viz Opatření obecné povahy bod č. II. vydané MŠMT dne 5.1.2021, zde

Talentová zkouška pro 4letý a 8letý obor Gymnázium se sportovní přípravou se koná v předem stanoveném termínu, tj. 22.3.2021.

K Jednotné přijímací zkoušce obdrží uchazeč (zákonný zástupce) emailem řádnou pozvánku z CERMATu a ze Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových.

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že i tyto nově stanovené termíny konání Jednotné přijímací zkoušky, talentové zkoušky a praktické zkoušky se mohou vzhledem k vývoji epidemické situace změnit.