Na základě Opatření obecné povahy ze dne 18. 12. 2021 jsou přesunuty termíny talentových zkoušek ze dnů 8. a 9. 2. 2021 na nový termín 8. 3. 2021. Zákonní zástupci uchazečů obdrží nejpozději do 22. 2. 2021 pozvánku k talentové zkoušce emailem. Pokud uchazeč neodevzdal „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” doloží na kopii přihlášky nejpozději do 5. 3. 2021.

[Download nenalezen]