Opakovaně informujeme, že výsledky přijímacího řízení do všech oborů, budou zveřejněny na webu a ve vestibulu školy dne 2. 5. 2022 po 14:00 (nejpozději do 15:00 hod.). Žádáme rodiče uchazečů, aby dříve nevolali na sekretariát školy a nestěžovali tak zpracování výsledků.