Z důvodů opatření vlády se den otevřených dveří pro obory 79-42-K/41 a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou dne 20. 10. neuskuteční.

V průběhu tohoto týdne budou zveřejněny informace a kritéria přijímacího řízení včetně často kladených otázek.