Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci nižších ročníků víceletého gymnázia (prima – kvarta) přecházejí rovněž na distanční formu vzdělávání. Bližší informace o výuce obdrží žáci prostřednictvím třídních učitelů a jednotlivých vyučujících. Přejeme všem žákům, rodičům a učitelům hodně trpělivosti a hlavně pevné zdraví.