Dotazník byl vypracován v rámci zlepšení marketingové komunikace sportovní akce Zlatá tretra Ostrava a cena pro jednoho z vylosovaných respondentů za jeho vyplnění je vskutku unikátní. Dotazník je zveřejněn od 10. 5. 2023 na webu a facebooku Zlaté tretry, Atletika Vítkovice apod. a k dispozici bude do 20. 6. 2023. Poté proběhne slosování o výherce. 

Byla bych Vám velmi zavázaná za ochotu a vstřícnost.

Denisa Bartošová

https://www.zlatatretra.cz/
https://www.survio.com/survey/d/P9H3O3R0G5F0B2D2W (dotazník)