Přijatí uchazeči po náhradním termínu jednotných testů:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

212

79-41-K/41 Gymnázium

244

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě, že nebudete zápisový lístek na naši školu odevzdávat, sdělte nám to prosím e-mailem na adresu sg@sportgym-ostrava.cz, abychom mohli přijmout další uchazeče, kteří se odvolali.

Oznámeno dne 22. 5. 2023

PhDr. Tomáš Pracný
ředitel gymnázia

Nepřijatí uchazeči po náhradním termínu jednotných testů:

79-41-K/41 Gymnázium

220 – nepřijat pro nesplnění kritérií přijímacího řízení