Poslední listopadový týden si v ZOO Pstrava dali dostaveníčko mladí zoologové, aby si otestovali své znalosti a porovnali je se svými vrstevníky z Moravskoslezského kraje. Tentokrát na téma o životě kytovců.

Nás reprezentovali žáci primy, kteří se s vervou sobě vlastní zakousli do studia a příprav k soutěži. V početné konkurenci žáků I. kategorie si nejlépe vedlo družstvo pod vedením kapitánky Johany Prudké, která se mohla opřít o spolupráci s Kristýnou Hruboňovou, Stelou Špundovou, Nikol Pavlovskou a Lucií Sulkovou. Dalším, ryze dívčím družstvem, bylo seskupení dívek kolem kapitánky Patricie Stahalíkové, která se radila s Klárou Štelclovou, Zuzanou Šustákovou, Viktorií Volnou a Andreou Krejčovou.

Druhým nejlépe umístěným družstvem naší školy bylo kvarteto kapitána Arnošta Plachého. Nemalou zásluhu na tom mají Matěj Mareš, Jiří Martinko a Jakub Němec. Kompletní výčet účastníků, kteří reprezentovali naši školu, uzavírá smíšená ekipa, kterou vedla Sofie Joannidu, do které patřili Pavla Václavíková, Klára Pumanová, Filip Kaloč a Radim Toman.

O kamarádskou a psychickou podporu se postarali zbylí kamarádi a spolužáci, kteří soutěžícím drželi palce. Příznivé slunečné počasí umožnilo vykonat procházku po zoologické zahradě a návštěvy stávajících i nových expozic. Nezbývá, než se těšit na další přírodovědnou akci a všem zúčastněným poděkovat za vzornou reprezentaci školy.