Třída 3.A spolu s panem profesorem biologie Formánkem se zúčastnila přednášky na Ostravské univerzitě Přírodovědecké fakulty na téma Kosterní soustava a evoluční vývoj člověka.

Příjemně nás překvapil mladý profesor, který nás přes 2 hodiny seznamoval s antropologií. Dozvěděli jsme se kosterní rozdíly mezi mužem a ženou a zajímavé evoluční etapy vývoje člověka. Nejvíce se nám líbilo skládání kostry z opravdových lidských kostí.

Po krátké pauze nás mladý pan profesor provedl po prostorách fakulty. Poté jsme zavítali do skladu (místnost 5×6 m), ve kterém byly uchovány kosti přibližně 2000 lidí. Druhá část přednášky byla na téma filogeneze. Mohli jsme si osahat modely lebek našich předků, zpracovaných počítačově ze skutečných nálezů. Toto obsáhlé téma o vývoji z opice do „moderního“ člověka pan profesor doplnil o velmi zajímavé poznatky, které se nám budou hodit jak do života, tak i při dalším studiu.

Přednáška se nám velmi líbila a oběma panům profesorům děkujeme.

Návštěvnice z 3.A