Školní kolo recitační soutěže proběhlo 22. 6. 2010. Nejlepší z recitátorů si vydobyli právo nominace do dalších kol recitačních soutěží. Gratulujeme!