Ve dnech 11.–13. 6. 2010 se studenti septimy zúčastnili biologicko-kulturní exkurze v NP Podýjí a okolí. Studenti navštívili Znojemský hrad, Loucký klášter, degustovali víno v hotelu Lahofer pod vedením someliérů, poslechli si cimbálovou muziku, navštívili vinné sklepy – Nový Šaldorf, Popice, Havraníky a Šatov, absolvovali naučnou stezku v NP Podýjí a navštívili nádhernou vinici Šobes. Už se těšíme na další poznávání.