Naši žáci skutečně nezahálejí a všichni trenéři pro ně připravují individuální tréninkové programy. Samozřejmě je to vše velmi individuální a hlavně v současné době záleží na přístupu každého svěřence. Zde je malá ukázka z tréninků moderní gymnastiky a atletiky. Další zajímavé informace naleznete na webových stránkách našich partnerských klubů (https://www.sportgym-ostrava.cz/partnerske-sportovni-kluby/).

Na začátku zasílali trenéři svým svěřenkyním nebo jejich rodičům přípravu s tréninkovou náplní prostřednictvím mailu, podle které měla děvčata trénovat samostatně doma. Zpětnou vazbou byla videa a fotografie z tréninků v domácím prostředí, která děvčata zasílala svým trenérům.

Později, s prodlužujícím se zákazem vycházení jsme přišli s nápadem tréninků on-line prostřednictvím aplikace WhatsApp a Skype. Najednou může trénovat více gymnastek, ideálně 6 – 7, které vidí trenérka nejlépe na dvou obrazovkách, aby byla zachována dostatečná viditelnost a trenérka je mohla při cvičení opravovat.

Díky této možnosti můžou gymnastky pod dohledem trenérky dělat veškerá protahování, posilovat, dělat švihy, prvky obtížnosti i techniku některých náčiní. Ze sestav se dá kromě vysokých házení dělat izolovaně většina obtížností s náčiním tzv. AD (apparature difficulty), prvků obtížnosti těla i taneční vazbičky po částech. Míč a kužele jsou více méně bez problémů, omezeně se dá pracovat s obručí a stuhou, ale špatně se doma pracuje se švihadlem. To používáme hlavně ke kondičnímu cvičení.

Nejsou to ideální podmínky pro přípravu, ale v současné situaci je to vytěžení maxima z minima za přispění všech, počínaje trenéry, samotnými žáky, jejich rodiči a také díky v dnešní době technické vyspělosti komunikačních prostředků.