Byly zveřejněny dokumenty s informacemi a kritérii k přijímacímu řízení pro obory 79-41-K/41 a 79-41-K/81 Gymnázium:

Další informace – termíny, obsah praktické zkoušky včetně videoukázek a bodovacích tabulek, vzory přihlášek – naleznete v sekci Přijímací řízení oboru Gymnázium.