Dne 8. 2. 2022 proběhne náhradní termín talentové zkoušky. Informace o místě a času obdrží zákonní zástupci uchazeče emailem nejpozději v úterý 1. 2. 2022.